trigonometry - مثلثات

tan – تانژانت

tan - تانژانت

توضیحات

تابع tan – تانژانت در آردوینو، تانژانت زاویه را (برحسب رادیان) محاسبه می کند. خروجی عددی بین منفی تا مثبت بی نهایت قرار دارد.

نحوه استفاده

tan (rad)
  • rad: زاویه برحسب رادیان. داده از نوع float است.

خروجی تابع

تانژانت زاویه. از نوع double است.

مطالعه بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.