trigonometry - مثلثات

sin – سینوس

sin - سینوس

توضیحات

تابع sin – سینوس در آردوینو، سینوس زاویه را (برحسب رادیان) محاسبه می کند. خروجی عددی بین -1 و 1 هست.

نحوه استفاده

sin(rad)
  • rad: زاویه برحسب رادیان. داده از نوع float است.

خروجی تابع

سینوس زاویه. از نوع double است.

مطالعه بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.