Digital I/O - دیجیتال

Pinmode – حالت پین

pinmode - حالت پین

توضیحات

با Pinmode – حالت پین می توان پین مشخص شده را به عنوان خروجی یا ورودی تنظیم کرد.

نحوه استفاده

pinMode(pin, mode)
 • در قسمت pin باید پینی مشخص شود که می خواهیم حالت ان را تنظیم کنیم .
 • در قسمت mode باید حالت ان پین مشخص شود (INPUT, OUTPUT, INPUT_PULLUP).

خروجی تابع

تابع Pinmode – حالت پین، خروجی ندارد .

مثال

مشخص کردن پین 13 به عنوان خروجی و 0 و 1 کردن ان (HIGH and LOW).

void setup() {
 pinMode(13, OUTPUT);  // پین 13 را خروجی مشخص می کنیم
}

void loop() {
 digitalWrite(13, HIGH); // پین 13 را 1 (یا روشن ) می کنیم
 delay(1000);      // یک ثانیه تاخیر (1000 میلی ثانیه)
 digitalWrite(13, LOW); // پین 13 را 0 (یا خاموش ) می کنیم
 delay(1000);      // یک ثانیه تاخیر
}

نکات مهم

پین‌های آنالوگ می‌توانند به‌عنوان پین دیجیتال استفاده شوند.

مطالعه بیشتر

پین های دیجیتال

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.