Math - ریاضی

min – مینیم

min - مینیمم

توضیحات

تابع min – مینیمم در آردوینو، مقدار مینیمم دو عدد را محاسبه می کند.

نحوه استفاده

min(x, y)
 • x و y اعدادی هستند که قرار است مینیمم انها پیدا شود.

خروجی تابع

مینیمم دو پارامتر x و y .

مثال

کد اطمینان برای حداکثر 100 بودن مقدار متغیر sensVal .

sensVal = min(sensVal, 100); // assigns sensVal to the smaller of sensVal or 100
               // ensuring that it never gets above 100.

نکات مهم

 • max()  اغلب برای محدود کردن انتهای پایین دامنه یک متغیر استفاده می شود ، در حالی که min()  برای محدود کردن انتهای بالای محدوده استفاده می شود.
 • به دلیل نحوه اجرای عملکرد min() ، از استفاده از توابع دیگر در داخل پرانتز خودداری کنید ، ممکن است منجر به نتایج نادرست شود.
min(a++, 100); // از استفاده تابع به این صورت اجتناب کنید

// به جای ان از کد زیر استفاده کنید
min(a, 100);
a++; // توابع دیگر را خارج از تابع نگه دارید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *