Characters - کاراکترها

isWhitespace – فضا داشتن

isWhitespace - فضا داشتن

توضیحات

تابع isWhitespace – فضا داشتن در آردوینو، فضای خالی داشتن یک کاراکتر را بررسی می کند. اگر ورودی فضای خالی یا تب افقی (‘/t’)  داشته باشد ، مقدار درست (true) را برمی گرداند و اگر نباشد مقدار 0 یا نادرست را برمی گرداند.

نحوه استفاده

isWhitespace(thisChar)
  • thisChar: متغیر. داده از نوع char است.

خروجی تابع

اگر  متغیر (thisChar) فضای خالی داشته باشد. مقدار true را برمی گرداند.

مثال

if (isWhitespace(myChar)) { // بررسی می کنیم که متغیر فضای خالی داشته باشد
  Serial.println("The character is a space or tab");
}
else {
  Serial.println("The character is not a space or tab");
}

مطالعه بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *