Characters - کاراکترها

isUpperCase – بزرگ بودن

isUpperCase - بزرگ بودن

توضیحات

تابع isUpperCase – بزرگ بودن در آردوینو، بزرگ بودن حرف یک کاراکتر را بررسی می کند. اگر ورودی حرف بزرگ باشد ، مقدار درست (true) را برمی گرداند و اگر نباشد مقدار 0 یا نادرست را برمی گرداند.

نحوه استفاده

isUpperCase(thisChar)
  • thisChar: متغیر. داده از نوع char است.

خروجی تابع

اگر  متغیر (thisChar) حرف بزرگ باشد. مقدار true را برمی گرداند.

مثال

if (isUpperCase(myChar)) {  // بررسی می کنیم که متغیر با حروف بزرگ هست
  Serial.println("The character is upper case");
}
else {
  Serial.println("The character is not upper case");
}

مطالعه بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *