Characters - کاراکترها

isSpace – فضا داشتن

isSpace - فضا داشتن

توضیحات

تابع isSpace – فضا داشتن در آردوینو، فضای خالی داشتن یک کاراکتر را بررسی می کند. اگر ورودی فضای خالی داشته باشد ، مانند (‘/f’) ، خط جدید (‘/n’) ، carriage return (‘/r) ، تب افقی (‘/t’) ، تب عمودی (‘/v’) ، مقدار درست (true) را برمی گرداند و اگر نباشد مقدار 0 یا نادرست را برمی گرداند.

نحوه استفاده

isSpace(thisChar)
  • thisChar: متغیر. داده از نوع char است.

خروجی تابع

اگر  متغیر (thisChar) فضای خالی داشته باشد. مقدار true را برمی گرداند.

مثال

if (isSpace(myChar)) {  // بررسی می کنیم که متغیر فضای خالی داشته باشد  
  Serial.println("The character is white-space");
}
else {
  Serial.println("The character is not white-space");
}

مطالعه بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *