Characters - کاراکترها

isPunct – علامت‌نگارشی بودن

isPunct - علامت‌نگارشی بودن

توضیحات

تابع isPunct – علامت‌نگارشی بودن در آردوینو، وجود علائم نگارشی را بررسی می کند به عنوان مثال کاما (,) ، سمیکالن(,) ، علامت تعجب (!) و… . اگر ورودی علائم نگارشی داشته باشد ، مقدار درست (true) را برمی گرداند و اگر نباشد مقدار 0 یا نادرست را برمی گرداند.

نحوه استفاده

isPunct(thisChar)
  • thisChar: متغیر. داده از نوع char است.

خروجی تابع

اگر  متغیر (thisChar) علائم نگارشی داشته باشد. مقدار true را برمی گرداند.

مثال

if (isPunct(myChar)) {  // بررسی می کنیم که متغیر علائم نگارشی داشته باشد
  Serial.println("The character is a punctuation");
}
else {
  Serial.println("The character is not a punctuation");
}

مطالعه بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *