Characters - کاراکترها

isPrintable – قابل‌چاپ بودن

isPrintable - قابل‌چاپ بودن

توضیحات

تابع isPrintable – قابل‌چاپ بودن در آردوینو، قابل چاپ بودن یک کاراکتر را بررسی می کند (یعنی هر کاراکتری که خروجی تولید کند ، حتی یک فضای خالی). اگر ورودی قابل چاپ باشد ، مقدار درست (true) را برمی گرداند و اگر نباشد مقدار 0 یا نادرست را برمی گرداند.

نحوه استفاده

isPrintable(thisChar)
  • thisChar: متغیر. داده از نوع char است.

خروجی تابع

اگر  متغیر (thisChar) قابل چاپ باشد. مقدار true را برمی گرداند.

مثال

if (isPrintable(myChar)) {  // بررسی می کنیم که متغیر قابل چاپ باشد  Serial.println("The character is printable");
}
else {
  Serial.println("The character is not printable");
}

مطالعه بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *