Characters - کاراکترها

isLowerCase – کوچک‌بودن

isLowerCase - کوچک‌بودن

توضیحات

تابع isLowerCase – کوچک‌بودن در آردوینو، کوچک بودن حرف یک کاراکتر را بررسی می کند. اگر ورودی حرف کوچک باشد ، مقدار درست (true) را برمی گرداند و اگر نباشد مقدار 0 یا نادرست را برمی گرداند.

نحوه استفاده

isLowerCase(thisChar)
  • thisChar: متغیر. داده از نوع char است.

خروجی تابع

اگر  متغیر (thisChar) حرف کوچک باشد. مقدار true را برمی گرداند.

مثال

if (isLowerCase(myChar)) {  // بررسی می کنیم که متغیر با حروف کوچک هست
  Serial.println("The character is lower case");
}
else {
  Serial.println("The character is not lower case");
}

مطالعه بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *