Characters - کاراکترها

isHexadecimalDigit – مبنا۱۶ بودن

isHexadecimalDigit - مبنا16 بودن

توضیحات

تابع isHexadecimalDigit – مبنا16 بودن در آردوینو، هگزادسیمال (مبنا 16 : 0-9, A-F) بودن یک کاراکتر را بررسی می کند. اگر ورودی هگزادسیمال باشد ، مقدار درست (true) را برمی گرداند و اگر نباشد مقدار 0 یا نادرست را برمی گرداند.

نحوه استفاده

isHexadecimalDigit(thisChar)
  • thisChar: متغیر. داده از نوع char است.

خروجی تابع

اگر  متغیر (thisChar) هگزادسیمال باشد. مقدار true را برمی گرداند.

مثال

if (isHexadecimalDigit(myChar)) { // بررسی می کنیم که متغیر هگزادسیمال هست
  Serial.println("The character is an hexadecimal digit");
}
else {
  Serial.println("The character is not an hexadecimal digit");
}

مطالعه بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *