Characters - کاراکترها

isControl – کاراکتر کنترلی بودن

isControl - کاراکتر کنترلی بودن

توضیحات

تابع isControl – کاراکتر کنترلی بودن در آردوینو، کاراکتر کنترلی بودن یک کاراکتر را بررسی می کند. اگر ورودی یک کاراکتر کنترلی باشد ، مقدار درست (true) را برمی گرداند و اگر نباشد مقدار 0 یا نادرست را برمی گرداند.

نحوه استفاده

isControl(thisChar)
  • thisChar: متغیر. داده از نوع char است.

خروجی تابع

اگر  متغیر (thisChar) یک کاراکتر کنترلی باشد. مقدار true را برمی گرداند.

مثال

if (isControl(myChar)) {  // بررسی می کنیم که متغیر یک کاراکتر کنترلی هست
  Serial.println("The character is a control character");
}
else {
  Serial.println("The character is not a control character");
}

مطالعه بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *