Characters - کاراکترها

isAscii – اسکی بودن

isAscii - اسکی بودن

توضیحات

تابع isAscii – اسکی بودن در آردوینو، اسکی بودن یک کاراکتر را بررسی می کند. اگر ورودی یک کد اسکی باشد ، مقدار درست (true) را برمی گرداند و اگر نباشد مقدار 0 یا نادرست را برمی گرداند.

نحوه استفاده

isAscii(thisChar)
  • thisChar: متغیر. داده از نوع char است.

خروجی تابع

اگر  متغیر (thisChar) کد اسکی باشد. مقدار true را برمی گرداند.

مثال

if (isAscii(myChar)) {  // بررسی می کنیم که متغیر یک کد اسکی هست
  Serial.println("The character is Ascii");
}
else {
  Serial.println("The character is not Ascii");
}

مالعه بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *