Characters - کاراکترها

isAlphaNumeric – کاراکتر و عدد

isAlphaNumeric - کاراکتر و عدد

توضیحات

تابع isAlphaNumeric – کاراکتر و عدد در آردوینو، بررسی می کند که ایا کاراکتر به صورت یک حرف یا یک عدد هست. اگر ورودی یک حرف الفبا یا یک عدد باشد ، مقدار درست (true) را برمی گرداند و در غیر این صورت ، مقدار 0 یا نادرست را برمی گرداند.

نحوه استفاده

isAlphaNumeric(thisChar)
  • ·        thisChar: متغیر. داده از نوع char است.

خروجی تابع

اگر  متغیر (thisChar) حرف الفبایی یا عدد باشد. مقدار true را برمی گرداند.

مثال

if (isAlphaNumeric(myChar)) { // بررسی می کنیم که متغیر یک حرف یا عدد هست
  Serial.println("The character is alphanumeric");
}
else {
  Serial.println("The character is not alphanumeric");
}

مطالعه بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *