Characters - کاراکترها

isAlpha – آلفابودن

isAlpha - آلفابودن

توضیحات

تابع isAlpha – آلفابودن در آردوینو، آلفبا بودن یک کاراکتر را بررسی می کند. اگر ورودی یک حرف آلفبا باشد ، مقدار درست (true) را برمی گرداند و اگر حرف آلفبا نباشد مقدار 0 یا نادرست را برمی گرداند.

نحوه استفاده

isAlpha(thisChar)
  • thisChar: متغیر. داده از نوع char است.

خروجی تابع

اگر  متغیر (thisChar) حرف آلفایی باشد. مقدار true را برمی گرداند.

مثال

if (isAlpha(myChar)) {  // بررسی می کنیم که متغیر یک حرف است
  Serial.println("The character is a letter");
}
else {
  Serial.println("The character is not a letter");
}

مطالعه بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *