Digital I/O - دیجیتال

digitalWrite – نوشتن دیجیتال

digitalWrite - نوشتن دیجیتال

توضیحات

با دستور digitalWrite – نوشتن دیجیتال می‌توان پین مورد نظر را 0 یا 1 منطقی کرد(یا HIGH و LOW) .

اگر پین با ()pinMode به‌عنوان OUTPUT پیکربندی بشود ، ولتاژ آن بر روی مقداری که تعیین شده تنظیم میشود . به عبارت دیگر با دادن مقدار HIGH به پین ، بر روی ولتاژ 5 (یا 3.3 ولت در برد های 3.3) قرار می گیرد و با قرار دادن پین در حالت LOW ، ولتاژ آن صفر یا همان GND زمین می شود.

اگر پین به صورت INPUT پیکربندی شده باشد، digitalWrite – نوشتن دیجیتال مقاومت پول آپ داخلی را فعال (HIGH) و غیرفعال (LOW) می کند. برای فعال سازی مقاومت پول آپ داخلی، بهتر است در دستور pinMode ، حالت پین را روی INPUT_PULLUP قرار دهید. اگر pinMode را روی OUTPUT تنظیم نکنید و یک LED را به پین متصل کنید ، هنگام قرار دادن پین در حالت HIGH ، ممکن است LED کم نور به نظر برسد. در این شرایط آردوینو مقاومت داخلی پول آپ را فعال کرده است.

نحوه استفاده

digitalWrite(pin, value)
 • در قسمت pin، پینی مشخص شود که می خواهیم وضعیت آن را مشخص کنیم.
 • در قسمت value باید مقدار HIGH یا LOW بودن پین مشخص شود.

خروجی تابع

تابع خروجی ندارد.

مثال

void setup() {
 pinMode(13, OUTPUT);  // پین 13 را خروجی مشخص می کنیم
}

void loop() {
 digitalWrite(13, HIGH); // پین 13 را 1 (یا روشن ) می کنیم
 delay(1000);      // یک ثانیه تاخیر (1000 میلی ثانیه)
 digitalWrite(13, LOW); // پین 13 را 0 (یا خاموش ) می کنیم
 delay(1000);      // یک ثانیه تاخیر
}

نکات مهم

پین‌های آنالوگ می‌توانند به‌عنوان پین دیجیتال استفاده شوند.

مطالعه بیشتر

پین های دیجیتال

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.