trigonometry - مثلثات

cos – کسینوس

cos - کسینوس

توضیحات

تابع cos – کسینوس در آردوینو، کسینوس زاویه را (برحسب رادیان) محاسبه می کند. خروجی عددی بین -1 و 1 هست.

نحوه استفاده

cos(rad)
  • rad: زاویه برحسب رادیان. داده از نوع float است.

خروجی تابع

کسینوس زاویه. از نوع double است.

مطالعه بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.