Math - ریاضی

abs – قدرمطلق

abs - قدرمطلق

توضیحات

تابع abs – قدرمطلق، مقدار قدر مطلق یک عدد را محاسبه می کند.

نحوه استفاده

abs(x)
  • در قسمت x ، عدد مورد نظر وارد می شود.

خروجی تابع

  1. اگر x مثبت باشد مقدار x را خروجی می دهد.
  2. اگر x منفی باشد مقدار –x را خروجی می دهد.

نکات مهم

در هنگام استفاده از تابع abs() دقت کنید که از استفاده تابع دیگر در داخل براکت اجتناب کنید، زیرا ممکن است منجر به نتایج نادرست شود. نمونه :

abs(a++); // از استفاده توابع در داخل براکت اجتناب کنید

// به جای استفاده از دستور بالا از دستور زیر استفاده کنید
abs(a);
a++;  // ریاضیات را خارج تابع انجام دهید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *